Forord

En velpolstret pengekasse betød, at medlemmerne også i 2018 fik en høj rente på deres pensioner på hele 7%. Samtidig kan PKA i 2019 fastholde renten på samme høje niveau. PKA’s medlemmer får dermed branchens højeste faste forrentning af deres opsparing. 

Det bidrager til, at den forventede årlige pension for et typisk 40-årigt medlem nu er steget med mere end 35.000 kr. de seneste fem år. Stigningen er afhængig af individuelle forhold. Derfor vil nogle medlemmer opleve mere i stigning og andre mindre. Også blandt medlemmer, der allerede er gået på pension, har mange oplevet, at deres månedlige pensionsudbetalinger er steget i løbet af det seneste år.

Samtidig faldt administrationsomkostningerne til 365 kr. i gennemsnit pr. medlem. I 2019 falder omkostningerne yderligere til 355 kr.

Udfordrende investeringsår

2018 var et udfordrende år på investeringsmarkederne. Ni ud af ti børsnoterede investeringer på globalt plan gav et negativt afkast, og det gjorde det svært for alle investorer at skabe positive afkast. Det gælder også i pensionskassen, hvor afkastet for året lød på -2,9%. 

Pensionskassens afkast ligger i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber. Det skyldes, at pensionskassen har mange alternative investeringer i fx vindmølleparker og ejendomme, der typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. 

Pensionskassen vil derfor fortsat have fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmer og kunder gode afkast i såvel gode som dårlige tider.

Flere penge til pensionen

Forårets overenskomstforhandlinger resulterede i både mere løn og pension for en stor gruppe af PKA’s medlemmer – nemlig de 150.000 af de 185.000 medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet, og som er omfattet af offentlige overenskomster.

Alle faggrupper, der er en del af PKA, havde prioriteret pensionsstigninger i forhandlingerne, og flere af dem fik også øget pensionen for særydelser.

Samtidig har mange PKA-medlemmer også sat store ekstra beløb ind på opsparingen. 2018 var et rekordår for frivillige indbetalinger i PKA. Medlemmerne indbetalte frivilligt 1,1 mia. kr. til deres pension, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til 2017.

Det vidner om stor ansvarlighed fra medlemmerne både kollektivt og individuelt, og det viser en tillid til PKA’s ordninger.

Sammen med PKA’s lave omkostninger og høje rente giver de højere indbetalinger fortsat stigende pensioner og udsigten til en endnu bedre økonomi for medlemmerne, når de engang stopper på arbejdsmarkedet. 

Aldersopsparing i pensionspakken

Regeringens pensionsreform har blandt andet givet nye regler for aldersopsparing og flere fradrag for pensionsopsparing. 

De delegerede vedtog på generalforsamlingen, at opsparing til aldersopsparing skal være en del af pensionspakken i pensionskassen. Det er med til at løse samspilsproblemet mellem egne pensioner og offentlige ydelser for størstedelen af medlemmerne og sikre dem en bedre økonomi som pensionister.

Ændringen er gennemført pr. 1. april 2019.

Nye digitale muligheder

I 2018 så den nye app, PKAgo, dagens lys. I appen kan man først og fremmest få overblik over sin pensionsordning. Men man kan også få gode råd til pensionen, og man kan se, hvordan ens opsparing ser ud i forhold til andre medlemmer, der ligner en selv.

Med appen udbygger PKA sin digitale tilstedeværelse og giver medlemmerne endnu flere muligheder for at holde styr på pensionen. Medlemmerne kan naturligvis fortsat få personlig rådgivning, hvis de ønsker det.

Et større fællesskab

Ved årets start blev næsten 8.000 farmakonomer en del af PKA-samarbejdet, da Pensionskassen for Farmakonomer trådte ind i PKA. Senere kunne PKA byde velkommen til nye grupper af medlemmer i fællesskabet, bl.a. den private fysioterapeutkæde BeneFit.

PKA vil fortsat arbejde for at udvide fællesskabet og byde nye medlemmer velkommen i de tilfælde, hvor det både kan komme eksisterende og nye medlemmer til gode.