Vind og boliger holdt hånden under afkastet

2018 var et år med store udfordringer på investeringsmarkederne. Ni ud af ti børsnoterede investeringer på verdensplan gav et negativt afkast, og det ramte alle investorer i større eller mindre grad. Det gælder også i pensionskassen, hvor afkastet for året endte på -2,9%.

Pensionskassens afkast ligger i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber. Det skyldes, at pensionskassen har mange såkaldte alternative investeringer i fx vindmølleparker og ejendomme, der typisk giver langsigtede og stabile afkast og ikke er så sårbare for udsving på de finansielle markeder. De seneste 10 år har pensionskassens afkast i gennemsnit været på 7,1%.

På plussiden i 2018 kan for eksempel nævnes investeringer i unoterede aktier, der gav et afkast på hele 9,7%. Det samme gælder pensionskassens investeringer i danske ejendomme, der gav et afkast et afkast på 10,7% i 2018. 

Samme positive tendenser gjaldt også pensionskassens investeringer i såkaldt direkte infrastruktur, der blandt andet dækker over investeringer i vindmøller, hvor afkastet landede på 4,6%.

Til sammenligning var afkastet på børsnoterede aktier -8,7% i 2018. På negativsiden skal også nævnes pensionskassens investering i Absolut afkast-strategi, der bl.a. er genforsikringer vedrørende orkaner, oversvømmelser og brande samt pensionskassens råvarerelaterede investeringer. Det gav et afkast på -1,9 mia. kr. 

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og man har derfor valgt at lukke pensionskassens absolut afkast-investeringer ned.

Selvom 2018 ikke gav høje afkast, er pensionskassen så velkonsolideret, at det er muligt at fastholde den høje kontorente på 7% i 2019. Det kan lade sig gøre, fordi pensionskassen i de gode år med højt afkast har fordelt pengene, så der er reserver nok til at fastholde den høje rente. Derfor får medlemmerne stadig en stigende pension i tider med uro på markederne.

Pensionskassen vil fremadrettet fortsat have fokus på investeringer, der spreder risiko og afkast, og som samtidig giver medlemmerne gode afkast i såvel gode som dårlige tider. I 2018 investerede pensionskassen blandt andet i to solcelleparker i Californien og en vindmøllepark i Sverige.

Med de to investeringer har PKA nu investeret samlet 21 mia. kr. i klimarelaterede projekter, der leverer grøn strøm til mere end 2,3 mio. husstande.

PKA-pensionskasserne investerede også i 2018 i Danmarks største teleselskab TDC. Det skete i et konsortium sammen med ATP, PFA og den australske investeringsbank Macquarie. Siden PKA investerede i TDC er der blevet lagt en ny langsigtet strategi for selskabet. Den skal styrke TDC som selskab og udvikle selskabet til gavn for fremtidens digitale infrastruktur i Danmark. TDC følger planerne og budgetterne i den nye strategi og lever op til de positive forventninger, PKA havde, da investeringen blev foretaget.

Hvidvask og udbytteskat

I september 2018 fremlagde Danske Bank sin redegørelse om bankens involvering i hvidvask i Estland. PKA ser som investor og kunde i banken med stor alvor på sagen. Derfor valgte man at sætte Danske Bank på observationslisten som følge af Hvidvasksagen, og PKA har siden holdt flere møder med bankens ledelse for at få klarhed over sagen.

PKA følger Danske Banks videre tiltag, og ser positivt på, at man har ændret bestyrelsens sammensætning. PKA ser frem til ansættelsen af en ny permanent adm. direktør. Banken er fortsat på PKA’s observationsliste.

I oktober 2018 kom det frem, at en lang række internationale investeringsbanker har været involveret i sager om uberettiget refusion af udbytteskat. Blandt dem er Macquarie, som ATP, PFA og PKA investerede i TDC sammen med. PKA ser med stor alvor på sagen og er gået i kritisk dialog med alle banker, der potentielt kan være involveret i de ca. 400 sager, som medierne omtaler. Alle bankerne er sat på observationslisten.

PKA indledte sammen med ATP og PFA en særlig grundig og kritisk dialog med Macquarie for at få afdækket bankens involvering i udbyttesagerne. Macquarie erkender, at bankens handlinger ud fra ansvarlige hensyn ikke var i orden. Banken mener, at kulturen er ændret i hele koncernen, og at der er retningslinjer og procedurer i selskabet, der skal sikre, at noget lignende ikke kan ske igen. 

PKA, ATP og PFA har mødtes med repræsentanter for Macquarie og stillet en række opfølgende spørgsmål for at få sikkerhed for, at det er tilfældet. Pt. indgås der ingen nye partnerskaber med Macquarie.

PKA fortsætter sine daglige aktiviteter med investeringsbankerne, men PKA indgår ikke nye langvarige strategiske partnerskaber, før afdækningen af bankernes involvering i den europæiske udbytteskatsag er afsluttet.