Ansvarlige investeringer skaber udvikling

Med de globale klimaudfordringer er det afgørende med fokus på ansvarlige investeringer. PKA har i samarbejde med pensionskassens delegerede derfor i 2018 fortsat haft fokus på investeringer, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

I 2018 blev Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA udpeget som Danmarks repræsentant i den internationale klimakommission, Global Commission on Adaptation, som skal sætte fokus på global klimatilpasning og præsentere løsninger for, hvordan den private sektor bedst muligt inddrages.

Investering i vind og sol

Også i 2018 har PKA investeret i vedvarende energi - bl.a. i en svensk landvindmøllepark, som vil levere grøn strøm til 220.000 husstande, når den står færdig i 2021. PKA har allerede investeringer i fem havvindmølleparker, men dette er første investering i en landvindmøllepark.

PKA præsenterede desuden i 2018 en investering for to mia. kr. i to solcelleparker i Californien, som skal levere grøn strøm til mere end 100.000 amerikanske hjem. Parkerne dækker et areal svarende til næsten 5.500 fodboldbaner.

I 2017 investerede PKA i verdens største havvindmøllepark, Walney Extension, som blev indviet i 2018. Parken forsyner mere end 600.000 britiske hjem med grøn strøm.

Ny verdensmålsfond for investeringer i udviklingslande

Som en del af realiseringen af FN’s 17 verdensmål har PKA og en række pensionsselskaber sammen med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) underskrevet en aftale om at etablere Danish SDG Investment Fund (SDG = Sustainable Development Goals = de 17 FN verdensmål).  

Fonden vil investere i selskaber i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa i samarbejde med dansk erhvervsliv, der bidrager med viden og teknologier. 

Ekskludering af olie- og gas

I 2017 indledte PKA dialog med en række olie- og gasselskaber for at afdække selskabernes klimastrategi. Siden har PKA i alt ekskluderet 63 olie- og gasselskaber, da de ikke tager de nødvendige initiativer til at leve op til Paris-aftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på to grader indtil 2100. Yderligere 19 olie- og gasselskaber er sat på observationslisten. Derudover har PKA ekskluderet 60 kulselskaber, og 7 er sat på observationslisten.

I 2019 sætter PKA fokus på transportsektoren, der står for en stor del af den globale CO2-udledning. PKA vil have samme kritiske tilgang til bilindustrien som olie- og gasselskaberne, hvor man i dialog med selskaberne vil undersøge, om de tager del i den teknologiske udvikling for at sikre, at de arbejder i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Svanemærkede boliger

Ejendomme står for ca. 40% af det globale energiforbrug. PKA arbejder derfor ud fra en grøn ambition om at reducere CO2-belastningen fra sine danske ejendomme. Indtil videre har det resulteret i en reduktion fra 2008 til medio 2018 i den gennemsnitlige CO2-udledning med ca. 55 %. Målsætningen er at gå fra en gennemsnitlig energimærkning på B-C i 2018 til gennemsnitligt B ved udgangen af 2020.

I 2018 er der indgået en aftale om opførelse af 70 svanemærkede lejeboliger i Hillerød. Investeringen sker i forlængelse af de allerede opførte svanemærkede lejeboliger i Hillerød og Rødovre. De svanemærkede boliger lever op til skrappe krav, der er med til at sikre et sundt indeklima uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer og samtidig giver et lavt energiforbrug. 

Mikrofinansiering giver god udvikling

PKA er investor i en mikrofinansfond, der investerer i mikrofinansbanker. Investeringerne gør det muligt for bankerne at tilbyde mikrolån til folk med lav indkomst i Latinamerika, Asien og Afrika. Størstedelen af lånene bliver udbudt til kvinder. Bankerne har fokus på at forbedre kundernes vilkår ved bl.a. sundhedsydelser, adgang til rent vand samt uddannelse med fokus på virksomhedsdrift.