Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer, af hvilke to udpeges af Danske Regioner, et medlem udpeges af Kommunernes Landsforening (KL), et medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, et medlem udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, et medlem udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fire medlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen og to uafhængig særligt sagkyndige, som udpeges af de deltagende organisationer. De to uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed. 

Pr. 1. maj 2018 var det udpegningsår for henholdsvis Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer.

Udpeget af Danske Regioner

 • Villy Søvndal, (formand) regionrådsmedlem
 • Lone Sondrup, medlem, regionrådsmedlem
 • Ole Drost (fratrådt 30. april 2018), formand, regionsrådsmedlem
 • Poul-Erik Svendsen (fratrådt 30. april 2018), medlem, regionsrådsmedlem

Udpeget af KL

 • Jørgen Thøgersen, medlem, byrådsmedlem
 • Jan Kongebro (fratrådt 30. april 2018), medlem, 1. viceborgmester

Udpeget af Socialpædagogernes Landsforbund

 • Benny Andersen (næstformand), forbundsformand 

Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

 • Mads Bilstrup (tiltrådt 24. november 2018), medlem, formand 
 • Majbrit Berlau (fratrådt 24. november 2018), medlem, formand 

Udpeget af Danske Regioner, KL, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal

 • Susanne Kure (særlig investeringssagkyndig), professionel bestyrelsesmedlem og konsulent
 • Ulrik Nødgaard (revisionsudvalgsformand), direktør

Generalforsamlingsvalgt

 • Karen H. Holte Petersen, medlem, socialpædagog
 • Michael Lindberg Madsen, medlem, socialpædagog
 • Susanne Grove, medlem, socialrådgiver
 • Jesper Dalgaard Petersen, medlem, kontorpersonale

Formanden for bestyrelsen vælges blandt de to medlemmer, der er udpeget af Danske Regioner, og næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Der er krav om, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængigt af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har tre medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Ulrik Nødgaard, Direktør i FinansDanmark. Ulrik Nødgaard opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

De øvrige medlemmer af revisionsudvalget er:

 • Susanne Kure
 • Benny Andersen

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 189.480 kr. og næstformandens honorar er 126.324 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 54.060 kr. Revisionsudvalgsformandens og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 126.324 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 21.228 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.
Honorar til Bodil Otto udbetales til HK/Kommunal, honorar til Mads Bilstrup udbetales til Dansk Socialrådgiverforening, og honorar til Karen Holte udbetales til Socialpædagogernes Landsforbund. 

Direktion

 • Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.